Cập nhật 30/3/2016 - 17:40 - Lượt xem 3899

Đức Giáo Hoàng ???

Thưa cha, con thấy khi Đức Giáo Hoàng gởi một văn bản nào đó thì có khi gọi văn bản đó là tự sắc, có khi là tông huấn, thông điệp, hoặc là tông thư....Xin cha cho con biết sự khác nhau giữa những tên gọi đó. Con cám ơn cha. 22/03/2016 Dấu Chân

 TRẢ LỜI

Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” (Lumen gentium), đã khẳng định nhiệm vụ hàng đầu trong các nhiệm vụ chính yếu của Giám mục là rao giảng Tin mừng (LG, số 25), và đặc biệt Giám mục Roma được coi như là Đấng kế vị Thánh Phêrô, nên có quyền trên Giáo Hội phổ quát và có quyền tối cao trên các Giám mục địa phương (Giáo luật, số 133§1), và với cương vị là mục tử tối cao ngài có trách nhiệm làm cho đức tin của đoàn Dân Chúa được trổ sinh hoa trái, và luôn tỉnh thức loại bỏ mọi lầm lạc đang đe dọa đoàn chiên mình (x. LG số 25). Trong việc thi hành nhiệm vụ này, ngài sẽ đưa ra các giáo huấn dưới hai hình thức: một là giáo huấn “từ Tòa” được gọi là  ex cathedra, với giáo huấn này mọi tín hữu  “phải kính cẩn nhìn nhận quyền giáo huấn tối thượng của ngài, chân thành chấp nhận những phán quyết của ngài theo đúng tư tưởng và ý muốn mà ngài trình bày” (LG số 25); Kế đến là Giáo huấn thông thường với các hình thức khác nhau như sau:

1- Thông điệp (enciclica): Đây là loại huấn quyền chiếm một vị trí cao nhất trong huấn quyền thông thường của Đức Giáo Hoàng. Qua các thông đip này, Đức Giáo hoàng trình bày ý kiến của mình thường là để cổ võ, khuyến khích đời sống đức tin, luân lý dựa trên những biến đổi của xã hội, thế giới. Tuy thông điẹp không mang đặc tính “vô ngộ”, nhưng vì là giáo huấn của mục tử tối cao, các tín hữu cũng được yêu cầu lắng nghe và đón nhận.

2- Tông huấn (Exhortatio Apostolica) là một loại văn kiện của Đức Giáo hoàng gửi đến toàn thể cộng đông Dân Chúa nhằm khuyến khích thực hiện các vấn đề đã được ngài kết luận, sau khi đã suy nghĩ theo những đề nghị của các Nghị phụ của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới, hoặc vùng miền (chẳng hạn Thượng Hội đồng Giám mục Á châu), Tông huấn cũng đề ra những đường hướng và chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng giúp Cộng đồng Dân Chúa có những hoạt động cụ thể theo sự biến đổi của xã hội đương đại. Tông Huấn được coi là văn kiện thấp hơn Thông điệp nhưng cao hơn so với Tông Thư và các văn kiện khác của Đức Giáo hoàng

3- Tông thơ (Littera Apostolica): được Đức Giáo hoàng viết ra dựa trên một vấn đề có liên quan tới học thuyết (ví dụ: Thư của Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhân dịp bắt đầu thiên niên kỷ thứ ba). Tông thơ cũng có thể nhằm thông báo một quyết định nào đó của Đức Giáo hoàng, chẳng hạn như phong chân phước một người nào đó, nâng một nhà thờ nào đó lên thành Vương cung thánh đường… nhưng nó mang nghĩa riêng tư.

4- Tự sắc (Motu Proprio): Văn kiện thể hiện ý kiến hoặc tư tưởng riêng của Đức Giáo hoàng. Tự sắc không nhằm đến việc trả lời cho một yêu cầu hay là để đáp ứng một ý kiến của người khác. Tự sắc tự nó có giá trị, vì nó lệ thuộc vào quyền bính của Đức Giáo Hoàng, mặc dầu nó không dfdụng chạm gì đến luật lệ hiện hành của Giáo hội.

5- Tông Sắc (Bulla apostolica): Vào thời trung cổ Tông sắc được hiểu là một lá thơ ngắn của Đức Giáo hoàng ban hành nhằm ban thưởng một đặc ân và thường mang dạng thức một giấy chứng nhận. Tông sắc được ban hành nhiều từ thế kỷ 13, và nhất là vào thế kỷ 15.

Vào thế kỷ 20 Tông sắc được ban hành dưới dạng thức lá thơ nhằm ban hành một điều mang tính cách đặc ân như khai mở Năm Thánh, thành lập Giáo phận, v..v…

6. Sắc chỉ (Bulla): là văn kiện của Đức Giáo Hoàng ban hành nhằm bổ nhiệm các chức vụ trong Giáo hội.

Lm. Antôn Hà Văn Minh

(Nguồn: giaophanphucuong.org)


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm