Cập nhật 31/7/2017 - 22:41 - Lượt xem 917

30 câu hỏi đặt ra cho con cái để khơi mào câu chuyện

Thay vì hỏi chung chung “ngày hôm nay của con như thế nào?”, thì nên hỏi chi tiết hơn, chẳng hạn “chuyện