Cập nhật 2/11/2018 - 21:41 - Lượt xem 1346

Những hình ảnh Thánh lễ và đón rước Hài cốt Đức cha Santos Ubierna Ninh từ Đền thánh Martinô

Lúc 7g30 sáng nay (31/10/2018), tại Giáo xứ Đền thánh Maritnô Hố Nai, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình, chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Santos Ubierna Ninh, OP. Đồng tế thánh lễ có quý cha Dòng Đaminh, quý cha đồng hương Thái Bình, quý cha từ giáo phận mẹ và đông đảo cộng đoàn gốc Thái Bình cũng như giáo xứ sở tại tham dự. Ngay sau thánh lễ, Hài cốt Đức cha cố được đưa lên và di chuyển về giáo phận mẹ.

 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình


Bài viết mới

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm