Cập nhật 17/6/2019 - 20:6 - Lượt xem 673

Danh Sách Sa Mạc huấn luyện huynh trưởng Horeb 8 – từ 20 -22/ 06 / 2019

Danh Sách Sa Mạc huấn luyện huynh trưởng Horeb 8 – từ 20 -22/ 06 / 2019

 

 

STT

 

TÊN THÁNH

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

GIÁO XỨ

NGÀY ĐĂNG KÍ

 

GHI CHÚ

1.     

Maria

Trần Thị Thùy

 

Vạn Đồn

21/5

 

2.   

 

Maria

Nguyễn Thị Hương

 

Vạn Đồn

21/5

 

3.   

 

Phaolo

Trần Đình Lưu

 

Vạn Đồn

21/5

 

4.   

 

Raphael

Vũ Tiến Lâm

 

Vạn Đồn

21/5

 

5.   

 

Maria

Nguyễn Thị Diễm

2003

Tân Hưng

23/5

 

6.   

 

An Tôn

Nguyễn Văn Hải

2003

Tân Hưng

23/5

 

7.   

 

An Tôn

Đào Ngọc Sơn

2003

Tân Hưng

23/5

 

8.   

 

Maria

Nguyễn Thị Như

2002

Tân Hưng

23/5

 

9.   

 

Rôsa

Đỗ Thị Tuyết

2002

Văn Lăng

27/5

 

10.

 

Rôsa

Phạm Thị Nga

2002

Văn Lăng

27/5

 

11.

 

DOM

Đào Xuân Trịnh

2003

Văn Lăng

27/5

 

12.

 

Maria

Nguyễn Thị Kim Chi

2002

Văn Lăng

27/5

 

13.

 

Gioan

Bùi Việt Anh

2002

Cam Châu

4/6

 

14.

 

Gioan

Phạm Đức Hải

2003

Cam Châu

4/6

 

15.

 

Gioan

Nguyễn Minh Hoàng

2003

Cam Châu

4/6

 

16.

 

Gioan

Phạm Đức Minh Quân

2003

Cam Châu

4/6

 

17.

 

Maria

Phạm Thị Hân

2003

Cam Châu

4/6

 

18.

 

Gioan

Đoàn Phan Tiến Dũng

2003

Cam Châu

4/6

 

19.

 

Gioan

Đoàn Quang Minh

2003

Cam Châu

4/6

 

20.

 

Augustino

Hoàng Minh Vũ

2003

Lạc Thành

4/6

 

21.

 

VIC

Phạm Trung Nguyên

2003

Lạc Thành

4/6

 

22.

 

Maria

Nguyễn Thị Dịu

2001

Phục Lễ

4/6

 

23.

 

Maria

Nguyễn Thị Huyền

2002

Phục Lễ

4/6

 

24.

 

Maria

Nguyễn Thị Linh

2002

Phục Lễ

4/6

 

25.

 

Maria

Nguyễn Thị Thùy

2003

Phục Lễ

4/6

 

26.

 

Maria

Nguyễn Thùy Linh

2003

Phục Lễ

4/6

 

27.

 

Maria

Nguyễn Thị Lựu

2003

Phục Lễ

4/6

 

28.

 

Maria

Nguyễn Thị Thu Huyền

2003

Phục Lễ

4/6

 

29.

 

Maria

Đoàn Thị Trà My

2003

Phục Lễ

4/6

 

30.

 

Maria

Nguyễn Thị Diệu

2003

Phục Lễ

4/6

 

31.

 

Maria

Bùi Thị Ngọc Anh

2003

Phục Lễ

4/6

 

32.

 

Phero

Nguyễn Phú Nam

2002

Phục Lễ

4/6

 

33.

 

Giuse

Nguyễn Hoàng Anh

2003

Phục Lễ

4/6

 

34.

 

Maria

Vũ Thị Thảo

2003

Danh Giáo

5/6

 

35.

 

Maria

Nguyễn Thị Miền

2003

Danh Giáo

5/6

 

36.

 

Maria

Phạm Thị Huyền

2003

Danh Giáo

5/6

 

37.

 

Maria

Bùi Vũ Đức Phượng

2003

Danh Giáo

5/6

 

38.

 

Maria

Vũ Huyền Trang

2003

Danh Giáo

5/6

 

39.

 

DOM

Vũ Văn Lâm

1993

Thất Sự

6/6

 

40.

 

Maria

Trương Thị Hồng

1989

Thất Sự

6/6

 

41.

 

Maria

Đào Thị Thu

1995

Thất Sự

6/6

 

42.

 

Maria

Đinh Thị Linh

2003

Giáo Lạc

26/5

 

43.

 

Phero

Trinh Văn Hình

2003

Giáo Lạc

26/5

 

44.

 

Maria

Phạm Thảo Nguyên

2003

Giáo Lạc

26/5

 

45.

 

Phero

Vũ Văn Phi

2003

Giáo Lạc

26/5

 

46.

 

Maria

Nguyễn Diệp Linh

2003

Giáo Lạc

26/5

 

47.

 

Maria

Trịnh Quỳnh Anh

2003

Giáo Lạc

26/5

 

48.

 

Maria

Vũ Thị Mai Nam

2003

Giáo Lạc

26/5

 

49.

 

Maria

Nguyễn Hương Trà

2002

Giáo Lạc

26/5

 

50.

 

Maria

Vũ Thị Xuân Mai

2003

Lương Điền

8/6

 

51.

 

DOM

Phạm Phú Tiên

2003

Lương Điền

8/6

 

52.

 

JB

Nguyễn Đức Xuân

2003

Lương Điền

8/6

 

53.

 

JB

Vũ ĐÌnh Huynh

2003

Lương Điền

8/6

 

54.

 

Phaolo

Đinh Tiến Dũng

2003

Lương Điền

8/6

 

55.

 

Phaolo

Nguyễn Thanh Chương

2002

Ngọc Châu

8/6

 

56.

 

Phero

Nguyễn Đưc Thái

2002

Ngọc Châu

8/6

 

57.

 

Phero

Nguyễn Quốc Anh

2002

Ngọc Châu

8/6

 

58.

 

Gioan

Trần Quang Duy

2002

Ngọc Châu

8/6

 

59.

 

Maria

Nguyễn Lan Anh

2002

Ngọc Châu

8/6

 

60.

 

Maria

Phạm Thị Huyền Trang

2003

Ngọc Châu

8/6

 

61.

 

Phero

Nguyễn Văn Toản

2003

Ngọc Châu

8/6

 

62.

 

Maria

Nguyễn Thị Huế

2003

Tiên Chu

8/6

 

63.

 

DOM

Trần Văn Bình

1993

Quan Cao

4/6

 

64.

 

Micae

Nguyễn Văn Chi

1995

Võng Phan

31/5

 

65.

 

Maria

Trần Thị Thanh Thảo

2003

Trung Thành

3/6

 

66.

 

Maria

Trần Thị Phương Thảo

2003

Trung Thành

3/6

 

67.

 

Giuse

Trần Trọng Vương

2003

Trung Thành

3/6

 

68.

 

Giuse

Trần Xuân Toản

2003

Trung Thành

3/6

 

69.

 

Giuse

Trần Minh Đức

2003

Trung Thành

3/6

 

70.

 

Giuse

Trần Cao Vũ

1991

Cát Đàm

3/6

 

71.

 

DOM

Hà Hữu Phước

1997

Cát Đàm

3/6

 

72.

 

VIC

Phạm Văn Sơn

1998

Cát Đàm

3/6

 

73.

 

VIC

Nguyễn Ngọc Oánh

2003

Cát Đàm

3/6

 

74.

 

VIC

Nguyễn Mạnh Tuấn

2003

Cát Đàm

3/6

 

75.

 

VIC

Hà Vũ Tiến Dũng

2003

Cát Đàm

3/6

 

76.

 

Giuse

Lê Đình Kiên

2002

Hàm Tải

24/5

 

77.

 

Giuse

Nguyễn Ngọc Linh

2003

Hàm Tải

24/5

 

78.

 

Phaolo

Trương Thế Triệu

 

Thiên Lộc

24/5

 

79.

 

Maria

Lê Thị Dung

 

Thiên Lộc

24/5

 

80.

 

Maria

Trương Diệu Linh

 

Thiên Lộc

24/5

 

81.

 

Phanxico

Đào Mạnh Toàn

 

Thiên Lộc

24/5

 

82.

 

Giuse

Đỗ Văn Tiến

 

Thiên Lộc

24/5

 

83.

 

Phero

Phạm Minh Tú

 

Thiên Lộc

24/5

 

84.

 

An Tôn

Vũ Hoàng Hà

 

Thiên Lộc

24/5

 

85.

 

Maria

Vũ Phượng Lê

 

Thiên Lộc

24/5

 

86.

 

Phero

Phạm Minh Quân

 

Thiên Lộc

24/5

 

87.

 

Maria

Đào Thúy Hằng

 

Thiên Lộc

24/5

 

88.

 

Giuse

Đào  Thẩm Dương

 

Thiên Lộc

24/5

 

89.

 

Lôrenso

Lê Tiến Đức

 

Thiên Lộc

24/5

 

90.

 

Têresa

Lê Thị Thu Hà

 

Thiên Lộc

24/5

 

91.

 

Têresa

Lê Thị Bình Mai

 

Thiên Lộc

24/5

 

92.

 

Maria

Ngọc

2002

Tràng Lũ

 

 

 

93.

 

Maria

Thắm

2002

Tràng Lũ

 

 

 

94.

 

Maria

Chi

2003

Tràng Lũ

 

 

 

95.

 

Phanxico

Trường

2002

Tràng Lũ

 

 

 

96.

 

Phanxico

2003

Tràng Lũ

 

 

 

97.

 

DOM

Thành

2003

Tràng Lũ

 

 

 

98.

 

Maria

Dung

2003

Tràng Lũ

 

 

 

99.

 

Maria

Vũ Thị Nhật Dung

2003

Chính Tòa

7/6

 

100.     

 

Maria

Trần Quế Hoa

2003

Chính Tòa

7/6

 

101.     

 

Maria

Vũ Thị Hậu

2003

Chính Tòa

7/6

 

102.     

 

Maria

Trần Thị Giang

2003

Chính Tòa

7/6

 

103.     

 

Maria

Phạm Anh Thư

2003

Chính Tòa

7/6

 

104.     

 

Maria

Phạm Đỗ Uyển Nhi

2003

Chính Tòa

7/6

 

105.     

 

Maria

Trần Ngọc Chi

2003

Chính Tòa

7/6

 

106.     

 

Maria

Trương Ngọc Bích

2003

Chính Tòa

7/6

 

107.     

 

Maria

Nguyễn Hồng Anh

2002

Chính Tòa

7/6

 

108.     

 

Rosa

Phạm Thị Hoàng Thanh

2003

Chính Tòa

7/6

 

109.     

 

JOS

Phạm Quang Huy

2003

Chính Tòa

7/6

 

110.     

 

Paul

Nguyễn Tuấn Minh

2003

Chính Tòa

7/6

 

111.     

 

Maria

Lê Thị Thu Huyền

2002

Chính Tòa

7/6

 

112.     

 

Phero

Nguyễn Đăng Hùng Anh

2003

Đan Chàng

2/6

 

113.     

 

Giuse

Nguyễn Văn Cảnh

1969

Đan Chàng

2/6

 

114.     

 

Maria

Nguyễn Thị Dưỡng

2001

Đan Chàng

2/6

 

115.     

 

Têresa

Nguyễn Thị Hảo

2002

Đan Chàng

2/6

 

116.     

 

Maria

Nguyễn Thị Nhung

2003

Đan Chàng

2/6

 

117.     

 

Maria

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

2003

Đan Chàng

2/6

 

118.     

 

Maria

Vũ Thị Diễm Quỳnh

2003

Đan Chàng

2/6

 

119.     

 

Maria

Nguyễn Thị Tỉnh

2002

Đan Chàng

2/6

 

120.     

 

Maria

Nguyễn Thị Trà

2003

Đan Chàng

2/6

 

121.     

 

Micae

Nguyễn Văn Tuấn

2003

Đan Chàng

2/6

 

122.     

 

Maria

Nguyễn Diệu Anh

2003

Hải Linh

24/5

 

123.     

 

Vinh Sơn

Nguyễn Duy Khang

2003

Hải Linh

24/5

 

124.     

 

Maria

Giang Thị Bảo Ngọc

2003

Hải Linh

24/5

 

125.     

 

Maria

Giang Thị Phương Thảo

2003

Hải Linh

24/5

 

126.     

 

Giuse

Bùi Duy Tuấn

2003

Hải Linh

24/5

 

127.     

 

Maria

Tạ Thị Thía

2003

Hải Linh

24/5

 

128.     

 

Maria

Phạm Thị Vui

2003

Hải Linh

24/5

 

129.     

 

Maria

Phạm Thị Thanh

2003

Hải Linh

24/5

 

130.     

 

Maria

Lê Thị Ly

2003

Hải Linh

24/5

 

131.     

 

Maria

Lê Thị Mỹ Lệ

2003

Hải Linh

24/5

 

132.     

 

Maria

Giang Thị Vân Anh

2003

Hải Linh

24/5

 

133.     

 

Maria

Đinh Thị Diệu

2002

Hải Linh

24/5

 

134.     

 

Maria

Tạ Thị Diệu

2002

Hải Linh

24/5

 

135.     

 

Phero

Chu Anh Tuấn

2003

Đồng Quan

8/6

 

136.     

 

Phanxico

Trần Quốc Việt

2003

Đồng Quan

8/6

 

137.     

 

DOM

Trần Văn Biên

2000

Đồng Quan

8/6

 

138.     

 

Phero

Chu Mạnh Hòa

2003

Đồng Quan

8/6

 

139.     

 

DOM

Đinh Thành Long

2003

Đồng Quan

8/6

 

140.     

 

DOM

Trương Văn Long

1995

Tân Châu

8/6

 

141.     

 

DOM

Trương Văn Thân

1997

Tân Châu

8/6

 

142.     

 

DOM

Trương Văn Giới

1997

Tân Châu

8/6

 

143.     

 

Maria

Trương Thị Dịu

1999

Tân Châu

8/6

 

144.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 

145.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 

146.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 

147.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 

148.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 

149.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 

150.     

 

Trợ Úy

 

GP.Hà Nội

25/5

 


Bài viết mới

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm