Cập nhật hôm nay, lúc 22:35 - Lượt xem 1571

Mẫu Đơn xin học Giáo lý (Dành cho phụ huynh học sinh)

Mẫu Đơn xin học Giáo lý (Dành cho phụ huynh học sinh)

 

GIÁO XỨ TP. HƯNG YÊN

          BAN GIÁO LÝ

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29)

 

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ

 Kính gửi: Cha Giuse – chánh xứ Tp. Hưng Yên,

Đồng kính gửi: Ban Mục vụ Giáo lý

Con là (tên Thánh, tên gọi): .........................................................................

Phụ huynh của cháu (tên Thánh, tên gọi): ...................................................

Sinh ngày (ngày tháng năm sinh của cháu):................................................

Hiện ở số nhà: .............................................................................................

Số điện thoại: ...............................................................................................

Sau khi đã đọc bản Nội Quy Lớp Giáo lý của Giáo xứ Tp. Hưng Yên năm học 2019 - 2020, con tự nguyện viết đơn này kính xin Cha và Ban Giáo lý cho con của con được vào học lớp Giáo lý…………………………… tại Giáo xứ Tp. Hưng Yên.

Gia đình chúng con xin hứa sẽ cộng tác tích cực với Cha và quý Ban Giáo lý trong việc giáo dục đức tin cho con em của chúng con. Đồng thời, chúng con sẽ thường xuyên động viên và nhắc nhở con em của chúng con chuyên chăm học tập và tuân giữ các qui định của Ban Giáo lý.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý thầy cô Giáo lý viên.

                                                        Hưng Yên, ngày .... tháng .... năm 2019

                                                                                   Phụ huynh (Ký tên)

 Ghi chú:

·       Sau khi đọc kỹ Bản Nội Quy, phụ huynh điền đầy đủ thông tin và nộp cho Ban Giáo lý (hạn chót vào Chúa Nhật, ngày 18/8/2019)

·       Mỗi cháu, phụ huynh viết một đơn riêng để tiện cho việc nhập Danh Sách học sinh.

·       Phụ huynh giữ lại bản Nội Quy Lớp Giáo lý để tiện theo dõi lịch học cũng như có những nhắc nhở cần thiết đối với con em của mình.

Ban Mục Vụ Giáo lý rất mong nhận được sự cộng tác của quý phụ huynh.


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm