Sắp xếp theo:

Những chia sẻ dành cho các Giáo Lý Viên

Những chia sẻ dành cho các Giáo Lý ViênXem tiếp

GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO BIÊN SOẠN CHO GIÁO DÂN VIỆT NAM

GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO BIÊN SOẠN CHO GIÁO DÂN VIỆT NAMXem tiếp

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

BẢNG CHỮ VIẾT TẮTXem tiếp

BÀI 1 - CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA

"Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ; vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được, qua những công trình của Người". (Rm 1, 19-20).Xem tiếp

BÀI 2 - THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA

“Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý Ngài (Ep 1,9). Nhờ đó loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô. Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần bản tính của Thiên Chúa (Ep 2, 18; 2Pr 1,4)Xem tiếp

BÀI 3: CÁCH THỨC LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI

"Những gì Thiên Chúa đã mặc khải để cứu rỗi muôn dân. Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn được bảo tồn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ." (MK 7).Xem tiếp

BÀI 4: KINH THÁNH

"Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác sửa dạy giáo dục để trở nên công chính" (2 Tm 3,16).Xem tiếp

BÀI 5: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA: ĐỨC TIN

"Nếu mặc khải là con đường Thiên Chúa đến với con người thì đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa". (Thánh Âu-tinh)Xem tiếp

PHẦN 1: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Ngay từ thuở ban đầu, các Tông đồ đã diễn tả và trao ban đức tin cho người khác bằng những công thức vắn gọn... Và cũng từ rất sớm, Hội Thánh đã muốn thu thập những yếu tố thiết yếu của đức tin, thành những bản tóm tắt theo từng đề mục, và liên kết chặt chẽ với nhau. Ta gọi những tổng hợp đó là: Lời tuyên xưng đức tin hay Tín biểu.Xem tiếp

Bài 6: THIÊN CHÚA DUY NHẤT

"Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em". (Đnl. 6,4-5).Xem tiếp

Bài 7: THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

"Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em" (Lời chào đầu lễ). (x.2 Co 13,13).Xem tiếp

Bài 8 : THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần, là Đấng Toàn Năng đã lấy khôn ngoan và tình thương mà sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình "để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thọ tạo được vui hưởng ánh sáng huy hoàng" (Kinh Tạ Ơn IV), và Người còn luôn chăm sóc hướng dẫn mọi thụ tạo. Vì thế Chúa Kitô mời gọi ta tín thác nơi Thiên Chúa quan phòng với tình con thảo (x.Mt 6,26-34). Còn thánh Phêrô nhắn nhủ: "mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pr 5,7)Xem tiếp

Bài 9: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI

Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, có nam có nữ. Con người có vị trí ưu việt trong công trình sáng tạo và được tham dự vào đời sống thân mật với Thiên Chúa.Xem tiếp

Bài 10: CON NGƯỜI SA NGÃ

"Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính" (Rm 5,18-19).Xem tiếp

Bài 11: ĐỨC GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA

Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". (Mt 16,15-16).Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm