Sắp xếp theo:

Thánh Giuse Túc (1843 – 1862)

Giuse Túc, Giáo dân, bị xử trảm ngày 01/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII suy tôn anh Giuse Túc lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Thánh GH Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 01/06.Xem tiếp

Thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1780 – 1860)

Tôma Khuông, Sinh năm 1780 tại Nam Hòa, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/01/1860 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.4.1951 cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, cha Tôma Khuông được Đức GH Piô XII suy tôn lên hàng Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Thánh GH Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 30/01.Xem tiếp

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm