Sắp xếp theo:

Bài 16: Thiên Chúa Nói Với Con Người

Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một, là Đức Giêsu đến trần gian. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa nói hết những gì cần thiết cho ơn cứu độ của con người. Do đó, chúng ta không mong chờ một mặc khải nào khác nữa.Xem tiếp

Bài 17: Lưu Truyền Mặc Khải

Thiên Chúa mặc khải để cứu độ con người. Vì thế, mặc khải của Thiên Chúa cần được loan báo cho muôn dân. Và Thiên Chúa đã ân cần sắp đặt để mặc khải ấy luôn được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ.Xem tiếp

Bài 18: Các Sách Cựu Ước

Các sách Cựu Ước được xây dựng dựa trên những dữ liệu truyền khẩu có từ rất lâu. Trong khi đó, hình thức văn chương và chữ viết mãi sau này mới có. Vì vậy, người ta không thể xác định một cách chắc chắn năm biên soạn của một quyển sách.Xem tiếp

Bài 19: Các Sách Tân Ước

1. Nội dung Trong toàn bộ Thánh Kinh, các sách Tân Ước, đặc biệt là các sách Tin Mừng chiếm một địa vị quan trọng hơn cả. Tân Ước cho chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ nhân loại như thế nào nơi Đức Giêsu. Tân Ước còn cho ta biết về Hội Thánh: những bước khởi đầu, sự phát triển kỳ diệu và sự kết thúc đầy vinh quang của Hội Thánh trong tương lai.Xem tiếp

Bài 20: Gợi Ý Suy Niệm Lời Chúa

“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gương hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của loài người” (Dt 4,12).Xem tiếp

Bài 21: Con Người

Con người mang nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa vì họ đã được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Người. Đây chính là bản chất tốt đẹp và giá trị cao quý rất riêng của con người, mà người ta gọi là phẩm giá con người.Xem tiếp

Bài 22: Các Nhân Đức Đối Thần

1. Nhân đức Là một thói quen tốt và bền vững, giúp ta làm sự thiện một cách dễ dàng hơn. Các nhân đức đối thần trực tiếp quy hướng chúng ta về Chúa, giúp ta có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và đáng được hưởng sự sống đời đời.Xem tiếp

Bài 23: Các Nhân Đức Nhân Bản

1. Khái niệm Các nhân đức nhân bản (hay còn gọi là nhân đức luân lý) là những thói quen bền vững hướng thiện của lý trí và ý chí, giúp chúng ta điều chỉnh hành vi, lối sống của ta theo lý trí và đức tin.Xem tiếp

Bài 24: Tội

I. TỘI LÀ GÌ? Tội là hành vi khước từ lề luật của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, khi chủ tâm vi phạm luật Chúa. Tội là một hành vi cá nhân xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân, mất sự bình an của tâm hồn và làm đổ vỡ tình liên đới với tha nhân.Xem tiếp

Bài 25: Mười Điều Răn

Mười điều răn là bản hiến pháp mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ítraen, quy định các tương quan với Thiên Chúa và với nhau, nhằm quy tụ và xây dựng một dân thánh chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.Xem tiếp

1 2 Next Last

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm