Sắp xếp theo:

Chúa Nhật V Thường Niên C

“Dạ con đây, xin hãy sai con đi”Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Lòng tin của anh đã cứu chữa anhXem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

“Người phục vụ” (Mc 10, 35-45)Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên B

"Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế" (c.15).Xem tiếp

Bài Giảng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời (Lễ Vọng)

Bài Giảng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời (Lễ Vọng)Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên B

"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút" (Mc.6,31).Xem tiếp

Thứ bảy Tuần 6 Phục sinh

Chúa Cha yêu mến anh emXem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm